Atleti d'Élite

Olga
Kharlan

 • Oro a squadre Olimpiadi Beijing 2008
 • Bronzo individuale Olimpiadi Londra 2012
 • Bronzo individuale Olimpiadi Rio 2016

Luigi
Samele

 • Bronzo a squadre Olimpiadi Londra 2012
 • Argento Individuale Olimpiadi Tokyo 2020
 • Argento a squadre Olimpiadi Tokyo 2020

Matteo
Neri

 • Oro a squadre Mondiali U20 – Verona 2018
 • Oro individuale Europei U20 – Foggia 2019
 • Bronzo individuale Universiadi Napoli 2019

Francesco
D'Armiento

 • Oro individuale Campionati Italiani U20 2013
 • Bronzo a squadre Universiadi Taipei 2017
 • Oro individuale Europei U23 2017

Francesco
Bonsanto

 • Argento individuale Mondiale U20
 • Argento individuale Europei U20
 • Oro a squadre Mondiali U20

Alberto
Arpino

 • Bronzo individuale Europei U20 2013
 • Oro a squadre Mondiali U20 – Verona 2018
 • Bronzo a squadre Europei U23

Giulia
Arpino

 • Oro individuale Campionati Italiani U20 – Lecce 2019
 • Bronzo a squadre Mondiali U20 – Torun 2019
 • Bronzo individuale Europei U20 – Foggia 2019
 • Bronzo Assoluti – Palermo 2019